Študentská konferencia 2019 (25. - 28.4.2019)

Program Baltickej univerzity v spolupráci s Euroakadeemia organizujú každoročnú študentskú konferenciu s témou "Sustainable consumption and circular economy". Počet účastníkov je obmedzený - z každej krajiny BUP budú vybraní 6 uchádzači.  

Dátum konania: 25. - 28.4.2019

Miesto konania: Aegviidu, Estónsko

Účastnícky poplatok: zadarmo pre študentov z univerzít, ktoré sú členom BUP (strava a ubytovanie sú pokryté organizátormi konferencie)

Deadline: 3.3.2019 o 23:59

Viac informácii o konferencii môžte nájsť na oficiálnej webstránke, kde sa nachádza aj oficiálna prihláška

Voľné pracovné miesta na CBEES

Centrum pre Baltické a východoeurópske štúdiá (CBEES) na Univerzite Södertörn, Národné centrum BUP, v súčasnosti ponúka nasledujúce voľné akademické pozície:

Výskumný pracovník
Dvaja noví výskumní pracovníci ("forskningsledare") budú mať za úlohu pracovať na ďalšom posilňovaní výskumu univerzity v oblasti Baltického mora a východnej Európy. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

"Postdoc" učiteľ
Postdoktorandské pozície (tri) zahŕňajú výskum a vývoj výskumných aktivít v rámci profilových oblastí CBEES. Tie môžu zahŕňať organizovanie konferencií a seminárov, vytváranie a udržiavanie sietí, podávanie žiadostí o financovanie výskumu a prezentácia vlastného výskumu v rôznych formách a na rôznych miestach, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Viac informácií o pozícii a prihláške získate na tejto webstránke

Deadline na podanie prihlášok (oba typy pozícií): 7 Január 2019

 

Workshop v Zakopanom, Poľsko (10. - 13.6. 2019)

Program Baltickej univerzity, Ústav geografie a priestorového manažmentu Jagiellonian University v Krakove a Tatranský národný park s veľkým potešením privítajú 2. medzinárodný workshop s témou "International Hydrological Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region."

Dátum konania: 10. - 13. Jún 2019

Miesto konania: Zakopané, Poľsko 

Účasť na seminári ponúka získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagiellonian University a riaditeľom Tatranského národného parku.

Viac informácií o workshope môžte nájsť na oficiálnej webstránke a v  priloženom súbore.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: Joanna Pociask-Karteczka (joanna.pociask-karteczka@uj.edu.plJagiellonian University), aleo Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se, BUP).

Visiting Professorship Maria Curie Skłodowska University (UMCS), Lublin

Viac informácií TU

Call for Papers

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, Warsaw, Poland 4th - 5th July 2019 (Deadline 20.12.2018)

Medzinárodná konferencia zameraná na multidisciplinárny výskum v oblasti zmeny klímy  a zmierňovania jej dopadov. Konferenciu organizuje University of Warsaw, Poľsko a HAW Hamburg, Nemecko pod záštitou Medzinárodného informačného a výskumného programu o klimatických zmenách (International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)). Výstupom z konferencie bude recenzovaná publikácia vo vydavateľstve Springer, ktorá je súčasťou série publikácií o klimatických zmenách.

 
 

EduBUP projekt

DEADLINE 10.12.2018

Pozvánka participovať na projekte EduBUP, ktorý sa zameriava na osobný rozvoj vysokoškolských učiteľov v programových krajinách Baltskej univerzity. Séria workshopov je zameraná na transformáciu vzdelávania v zmysle trvalo udržateľných princípov a na implementáciu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj zmenou učebných osnov a vyučovacích a učebných metód. projekt sa zameriava na pedagogické princípy a ich integráciu do vyučovacieho procesu. 

Pedagógom z SPU je organizáciou plne hradené ubytovanie a stravné.

Viac informácií o samotnom projekte TU