Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy, strata biodiverzity... Pomalý, ale často nezvratný proces. Tvorcovia politík môžu tento proces pozitívne ovplyvniť, ak majú informácie o efektívnosti a  prospešnosti nástrojov. Na pôde Českej zemědelskej univerzity v Prahe odštartovali trojročný projekt zameraný práve na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve, na ktorom sa podieľa aj Technická fakulta SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 21. júna uskutočnila Zlatá promócia absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorí ukončili štúdium v roku 1969.

vložil: Renáta Chosraviová

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 20. júna konal projektový workshop, ktorého cieľom bolo formulovať vízie a priority regionálnej biohospodárskej stratégie prostredníctvom interaktívnej diskusie zainteresovaných strán. Podujatie bolo súčasťou aktivít H2020, projektu cieleného na posilnenie biohospodárstva v desiatich európskych regiónoch.

vložil: Renáta Chosraviová

Aktívna medzinárodná projektová činnosť Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v rámci posledných výziev sústredila na kľúčové regióny, ktoré sú v centre záujmu i stratégie internacionalizácie vzdelávania na SPU v Nitre. K týmto prioritným regiónom spolupráce jednoznačne patrí aj Južná Amerika. Špeciálnu pozornosť FEŠRR sústredila na Národnú univerzitu v La Plata v Argentíne. Dôvodom je najmä dlhoročná predchádzajúca spolupráca v rôznych oblastiach, ako aj formách.

vložil: Renáta Chosraviová

Na výstavisku Agrokomplex sa 31. mája uskutočnil šiesty Chovateľský deň ošípaných s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.