Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia. 

vložil: Renáta Chosraviová

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdáva v kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum.

 

vložil: Renáta Chosraviová

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex 16. augusta slávnostne otvorili  45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Už tradične sa na nej prezentuje aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa už tradične aj tento rok  realizovala medzinárodná  prípadová štúdia IMRD - International Master of Science in Rural Development na tému Ako komunitami vedený miestny rozvoj podporuje tvorbu sociálneho kapitálu a správu vidieckych oblastí v SR.

vložil: Renáta Chosraviová

Prepájanie  teórie s praxou a využitie  potenciálu fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  pre poľnohospodárov v praxi bolo hlavnou myšlienkou pracovného stretnutia rektorky SPU v Nitre doc. Klaudie Halászovej a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha. Konalo sa 7. 8. v Nitre.