NÁVŠTEVA FAMILYPARK V ST. MARGARETHEN (RAKÚSKO)

vložil: Roman Hulan

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie
Návšteva Familypark V St. Margarethen (RAKÚSKO),
ktoré sa uskutoční 1. júna 2019 (sobota)

Späť