Týždeň plačúcich očí nad našimi platmi

vložil: Roman Hulan

Nepedagogických zamestnancov v školstve platených podľa priloženej tabuľky núti táto vláda žiť na hranici biedy.

Sú to ekonómky, vedúce ŠJ, kuchárky, hospodárky, upratovačky, školníci a veľa ďalších profesií.

DOKUMENT NA STIAHNUTIE

Späť