Frekventanti programu Záhradníctvo absolvovali záverečné skúšky

Frekventanti vzdelávacieho programu záhradníctvo na záverečnej skúške (máj 2016)

Späť