Vzdelávacie programy pre seniorov 2017/2018

vložil: SPU Web Editor

 

Vidiecka univerzita tretieho veku 

Keď univerzita prichádza za ľuďmi - inovatívny model výučby pre vidiecke obce, ktorého cieľom je sprístupniť záujmové vzdelávanie formou Univerzity tretieho veku seniorom žijúcim vo vidieckych obciach.  Realizuje sa na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (vzor Zmluvy, Príloha č.1).

 

3-ročné štúdium

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradná a krajinná architektúra (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

2-ročné štúdium

Anglický jazyk (výučba 2 h/každý týždeň)

Informatika pre seniorov 50+ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Nemecký jazyk pre seniorov (výučba 2 h/každý týždeň)

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Krajina, v ktorej žijeme (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Ovocinárstvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU (cvičenia/2x týždenne doobeda)

Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Viazanie a aranžovanie kvetín (výučba 3h/každý druhý týždeň v Botanickej záhrade SPU)

Leták

Prihláška UTV 2017/2018  Prihlasovanie predĺžené do 8.9.2017

 

tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2017-2018/Flyer_UTV_2017-18_final.jpg

 

Späť