Športová olympiáda pre študentov UTV

vložil: Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Univerzita tretieho veku v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene organizuje 6. ročník Športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku v Európe.

Leták

 

Späť