Očakávame nový Pracovný program na roky 2018 - 2020
 
Definitívne výzvy nového pracovného programu pre roky 2018 - 2020 budú zverejnené v septembri/októbri 2017.