Predajňa odbornej literatúry

Kontakt


korešpondenčná adresa

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kongresové centrum
Trieda A. Hlinku 2

949 76 Nitra

 

pracovníčky predajne

Mária Mesárošová
email: maria.mesarosova@uniag.sk
tel.: 037 / 641 4227
 
 
Mária Imreová
email: maria.imreova@uniag.sk
tel.: 037 / 641 4227