Uppsala, Švédsko (7.11. - 9.11.2018)

Stretnutie riaditeľov národných centier v meste Uppsala sa konalo v priestoroch univerzity University of Uppsala a jeho cieľom bolo prerokovanie doterajších aktivít, akčných plánov a cieľov siete Baltickej univerzity, ktorej aktivity sa realizujú najmä prostredníctvom národných centier v pobaltských krajinách a krajinách EU.