Zlatá promócia absolventov z roku 1968

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna o 10.00 uskutoční  „zlatá“ promócia“ absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968, ktorí si symbolicky obnovia titul „inžinier“. Z rúk rektora SPU Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a dekanov príslušných fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD., (FAPZ), prof. Ing. Jána Tomáša, PhD., (FBP), prof. dr. Ing. Eleny Horskej, (FEM), prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., (TF) a doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., (FZKI), si slávnostne prevezmú zlaté diplomy.  

Pred promočné kolégium svojej alma mater  sa po päťdesiatich rokoch vráti 140 absolventov odboru fytotechnika, zootechnika, meliorácie, prevádzka a ekonomika, mechanizácia a trojročného špecializovaného inžinierskeho vysokoškolského  štúdia.

 

Späť