Zážitkové vzdelávanie v prírode

Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozýva na Zážitkové vzdelávanie v prírode, ktoré sa uskutoční v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad 1. júna 2018 od 10.00 do 14.00 h v parku BZ.

10.00 - 13.00 h

Ochrana prírody, lesa, živočíchov a rastlín (stanovište 1)

Pravidlá správania sa k lesu a v lese (stanovište 2)

Separovanie a recyklácia odpadu (stanovište 3)

13.00 - 14.00 h

Komentovaná prehliadka parku Botanickej záhrady SPU v Nitre

 

Späť