Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2017 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP na deň 11. 10. 2017. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 18. 10. 2017.


Príloha

Späť