Voľby do AS SPU v Nitre za rektorát a celoškolské pracoviská SPU v Nitre

Voľba členov zamestnaneckej časti Akademického senátu SPU v Nitre za rektorát a celoškolské pracoviská sa uskutoční dňa 10.10.2018 (streda) v čase medzi 07:30 a 15:00 h v zasadacej miestnosti AS SPU v Nitre v pavilóne E na 2. poschodí vpravo. Hlasovať môžu len členovia akademickej obce SPU v Nitre (čl. 7 bod 1 Štatútu SPU v Nitre).

Po preukázaní sa preukazom zamestnanca SPU v Nitre bude voličovi vydaný hlasovací lístok so všetkými kandidátmi v abecednom poradí. Každý volič môže dať svoj hlas najmenej jednému a najviac trom kandidátom zakrúžkovaním ich čísla na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok upravený inak, ako uvedeným spôsobom, bude považovaný za neplatný.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,

predsedníčka AS SPU v Nitre

Späť