Výzva CASEE: Podávanie projektových zámerov na rok 2019

Výkonný výbor CASEE otvoril 19. 11.2018 Výzvu na podávanie projektových zámerov na rok 2019. 

 

Viac informácii o výzve môžte nájsť v priloženom letáku Fund for Incentives 2019: Call for Applications

 

Deadline pre zaslanie zámerov: 10. Február 2019

Späť