Výberové prednášky na SPU v Nitre

JÚL 2019
 
Téma:  Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou. Vybrané prípady.
Prednášajúci: prof. Leonardo F. Pastorino
Dátum a čas: 3. 7. 2019, 10.00 h
Miesto: Katedra práva FEŠRR, Farská 24, učebňa FF-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
 
MÁJ 2019
 
prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: 1. Compounds resulting in barrique wine 2. Measurements of antioxidant activities
Aktuálne témy v rámci výskumu úzko spätého s produkčnou praxou
Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Using of NIR spectroscopy in evaluation of authenticity of fruit juice
Výroba a analýza ovocných štiav pomocou NIR spektroskopie
Prednášajúci: Ing. Petr Šnurkovič, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Téma: Mám na to
Prednášajúci: PhDr. Robert Krause, PhD., psychológ
Dátum a čas: 6. 5. 2019 10.00 - 12.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Prednáška v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019 je vhodná pre študentov všetkých fakúlt a širokú verejnosť
 
Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ
Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt
 
 
APRÍL 2019
 
 
Téma: Zdieľaná ekonomika a jej praktické uplatnenie
Prednášajúci: Stanislav Jurišič
Dátum a čas: 30. 4. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Manažment plánovania projektov v spoločnosti Plastic Omnium IES
Prednášajúci: Martin Tihelka
Dátum a čas: 29. 4. 2019, 8.15 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Poznatky a skúsenosti riešenia ekologických problémov
Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír, vedúci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre
Dátum a čas: 26. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: Katedra krajinného inžinierstva, učebňa ZM, Hospodárska ul.
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
 
Téma: Brexit a jeho dopady na ekonomiku SR
Prednášajúci: Lucia Kleštincová
Dátum a čas: 25. 4. 2019, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 
Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Lokálna počítačová sieť, výberová prednáška firmy TEMPEST
Prednášajúci: Roman Šiller, NET konzultant
Dátum a čas: 17. 4. 2019, 15.30 h
Miesto: miestnosť AS-02
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Získavanie a výber zamestnancov
Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?
Prednášajúci: Peter Bálint
Dátum a čas: 16.4.2019 o 11.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Vinohradníctvo a vinárstvo v Moldavskej republike (The viticulture and wine industry of the Republic of Moldova)
Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví zároveň Štátnu moldavskú poľnohospodársku univerzitu (Universitatea Agrară de stat din Moldova)
Prednášajúci: Olga Mogildea Manolachi
Dátum a čas: 16.4.2019 o 10.00 - 12.00 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ-12), Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Trendy v pivnej kategórii (a.k.a. Od príležitosti k reklame)
Prednášajúci: Zuzana Imrichová, Martin Stulrajter, Mária Dzureková, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov  Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Riadenie procesu výroby piva
Prednášajúci: Jaroslav Klein, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 8.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom
Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Staň sa finančne nezávislý
Prednášajúci: Marcela Abrhanová
Dátum a čas: 10. 4. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň  S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1
Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
MAREC 2019
Téma: Uplatnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní č. 112/2018 v praxi
Prednášajúci: Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 27. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02
Téma sociálnej ekonomiky je jednou z najdiskutovanejších v oblasti sociálneho rozvoja nielen v Európe. Chcete vedieť viac o podpore sociálneho podnikania na Slovensku? Chcete založiť sociálny podnik, alebo vás téma sociálnej ekonomiky zaujíma ako výskumná téma?
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 

Späť