Výberové prednášky - letný semester 2018/2019

MAREC

Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Uplatnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní č. 112/2018 v praxi
Prednášajúci: Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 27. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02
Téma sociálnej ekonomiky je jednou z najdiskutovanejších v oblasti sociálneho rozvoja nielen v Európe. Chcete vedieť viac o podpore sociálneho podnikania na Slovensku? Chcete založiť sociálny podnik, alebo vás téma sociálnej ekonomiky zaujíma ako výskumná téma? Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

MÁJ
 
Téma: Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku
prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
 
 
.

Späť