Výberová prednáška Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke

Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke 

Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS

Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h

Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre

Jazyk prezentácie: anglický

Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty

Späť