Univerzita v Perugii ponúka PhD. štipendiá

Univerzita v Perugii ako jedna z najvyššie hodnotených univerzít sveta ponúka štipendiá pre zahraničných študentov v rámci 17 PhD. študijných programov v anglickom jazyku. Bližší opis programov a informácie o podmienkach a výškach štipendií sa nachádzajú na https://www.unipg.it/en/courses/phd-program.

Predbežné informácie o požadovanej dokumentácii ako aj žiadosti o štipendium možno zasielať na e-mail ufficio.dottorati@unipg.it.

Späť