Udržateľné hospodárenie s vysokohorskými vodnými zdrojmi v regióne Baltického mora

Program Baltickej univerzity, Ústav geografie a priestorového manažmentu Jagellonskej univerzity v Krakove a Tatranský národný park organizujú 2. medzinárodný workshop na tému: "International Hydrological Workshop Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region."

Dátum konania: 10. - 13. jún 2019

Miesto konania: Zakopané, Poľsko 

Účasť na seminári umožňuje získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagellonskej univerzity a riaditeľom TANAPu. POZVÁNKA

 

Viac informácií o výzvach Programu Baltickej univerzity

 

 

Späť