Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 8. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční 9.  – 10. októbra 2018 v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Nosnou témou konferencie je štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií. Účasť na konferencii je bezplatná. Hosťami sú vedúci pracovníci v oblasti transferu technológií na ČVUT a Oxford University Innovation (viac informácií na stránke konferencie).

Organizátori vás srdečne pozývajú aj do Panelovej sekcie konferencie, do ktorej môžete prispieť plagátom (poster) tematicky zameraným na konkrétny výsledok Vášho aktuálneho výskumu realizovaný na vašom pracovisku, a to takým spôsobom, aby nebola ohrozená možnosť zabezpečenia neskoršej priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva. Bezplatné konzultácie ohľadom nezverejňovania citlivých informácií Vám radi poskytnú školení odborní pracovníci Národného centra transferu technológií CVTI (lubomir.kucka@cvtisr.sk).

Prihláška do Panelovej sekcie

Vyplnenú prihlášku zasielajte do 16. 7. 2018 na email adriana.shearman@cvtisr.sk

Najpútavejší plagát bude na základe hlasovania účastníkov konferencie ocenený hodnotnou cenou. Abstrakty plagátových prezentácií budú publikované v konferenčnom zborníku v tlačenej a elektronickej podobe (na ukážku Zborník 2017) a prezentácie na webovej stránke konferencie.

Späť