Trans Tech Burza

Pozývame vás na tretí ročník Trans Tech Burzy 2017 (www.ttb.sk), ktorá sa uskuktoční 10. mája 2017 v Bratislave.  Podujatie sa uskutoční v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR s úspešnou platformou „Techsummit & Gadget Expo Bratislava“. Súčasťou platformy budú aj ďalšie subkonferencie zamerané na aktuálne témy z oblasti moderných technológií ako napríklad Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, a.i., čo predpokladá väčší výskyt podnikateľských subjektov – potenciálnych partnerov vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku.

Trans Tech Burza 2017 predstaví výsledky výskumu a vývoja uplatniteľné v praxi dosiahnuté na slovenských univerzitách, ústavoch SAV a vo výskumných ústavoch. Prezentované budú:

- hotové technológie
- prebiehajúce a tiež pripravované vedeckovýskumné projekty
- personálne a infraštruktúrne kompetencie špičkových vedeckých tímov z rôznych oblastí, univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

Cieľom Trans Tech Burzy je umožniť „transfer technológií“ – technológie/projekty/vedecké tímy uplatniť v praxi prostredníctvom kooperácie so súkromnou sférou. Návštevníci podujatia – zástupcovia podnikateľského sektora, získajú prehľad o vašich najnovších poznatkoch prezentovaných formou informačných plagátov, katalógov, či na základe krátkej prednášky v paneli.

Účasť na podujatí Trans Tech Burza 2017 formou prezentácie v katalógu/posterom je bezplatná.  V prípade záujmu o účasť na podujatí Trans Tech Burza 2017 kontaktujte doc. Mgr. Ing. Danku Moravčíkovú, PhD. (kl. 4692, mobil 0918815573, mail: danka.moravcikova@uniag.sk).

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/transfer_burza.png

Späť