Tréning Transfer technológií

Tréning “Transfer technológií”

Prepájanie medzi výskumom, inováciami a podnikmi

29. máj 2018, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Kolíňany

Projekt Made in Danube chce zlepšiť podmienky pre spoluprácu medzi vedeckovýskumnými organizáciami a podnikmi prostredníctvom inovatívnych nástrojov, ktoré umožnia zladiť a prepojiť potreby praxe s expertíznou činnosťou výskumných organizácií. Projekt Made in Danube bude vytvorené nástroje aj implementovať vytvorením inovačných partnerstiev.

Tréning pripraví účastníkov na riešenie problémov pri odstraňovaní medzier medzi výskumom, inováciami a podnikaním. Hlavnou témou je fenomén transferu technológií (koncepcia, úloha, proces a výhody transferu technológií; prehľad výziev v rôznych fázach prenosu technológií, očakávania a potreby rôznych aktérov) a kľúčové aspekty v oblasti transferu technológií a rozvoja podnikania (vlastnosti inovatívnych a trhovo atraktívnych technológií, metódy na hodnotenie príťažlivosti technológií na trhu; modely prenosu technológií; základy práv duševného vlastníctva; faktory a stratégie efektívnej a úspešnej spolupráce). Počas tréningu budú mať účastníci možnosť zdieľať osvedčené postupy a praktické skúsenosti v tejto oblasti. Školiace materiály (v podobe Príručky), budú k dispozícii v tlačenej forme, ale aj online ako e-learning.

PROGRAM

8:30 h Odchod autobusom z Nitry (parkovisko pri VC ABT) do Kolíňan (VPP SPU)

9:00 h Registrácia účastníkov

9:15 h Predstavenie projektu Made in Danube  - Danka Moravčíková, Transferové centrum SPU v Nitre

9:30 h Tréning a riadená diskusia:
• Základné pojmy, úlohy a výhody transferu technológií pre rôzne zainteresované strany
• Duševné vlastníctvo v kontexte transferu technológií
• Prehľad výziev v rôznych fázach transferu technológií, očakávania a potreby rôznych aktérov (konkrétne príklady)
• Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku
• Organizácie v procese transferu technológií (konkrétne príklady a riadená diskusia)
Jaroslav Noskovič, CVTI SR

11:30 Obed

12:30 Praktické ukážky a prípadové štúdie
• Inteligentné a inovatívne technológie v poľnohospodárstve, presné poľnohospodárstvo - riadený pohyb strojov po poli (CTF) a variabilná aplikácia dusíka
• Praktické skúsenosti s transferom technológií v poľnohospodárstve - príklady
Vladimír Rataj, Štefan Mihina, Miroslav Macák, Marek Barát – TF SPU v Nitre, Jaroslav Noskovič, CVTI SR

14:30 Prestávka

15:00 Transfer technológií – mentoring a riadená diskusia
• Skupinové interaktívne aktivity
• Diskusia o sektorových špecifikách a praktických skúsenostiach
Jaroslav Noskovič, CVTI SR

16:30 Záverečné poznámky

17:00 Koniec tréningu, odchod autobusom do Nitry

 

Informácie o podujatí

Miesto: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Kolíňany 951 78 Kolíňany 561 http://www.vppspusro.sk/ Konateľ: Ing. Ján Lajda

Lektori a demonštrátori: RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., Ing. Miroslav Macák, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Ing. Marek Barát

Jazyk komunikácie: slovenský (v prípade potreby bude zabezpečený preklad do anglického jazyka)

Online registrácia (EN): http://regisztracio.bkik.hu/?q=node/160

Registrácia (SK): mailom na danka.moravcikova@uniag.sk alebo martin.valach@uniag.sk

Registrácia do: 20.05.2018

Vložné – bezplatná účasť, limitovaný počet účastníkov

Kontakt: Danka Moravčíková, Transferové centrum SPU v Nitre danka.moravcikova@uniag.sk , tel: +421 37 641 4692; +421 918 815573

 

POZVÁNKA

Späť