SPU v Nitre sa uchádza o vaše 2% aj v tomto roku

Ďakujeme všetkým, ktorí univerzitu podporili v minulých rokoch. Získané prostriedky sa použili najmä na nákup kvalitnej vedeckej literatúry – domácej, ale najmä zahraničnej. Dúfame, že našu univerzitu podporíte aj v tomto roku.

Vyhlásenie o poukázaní 2% SPU (2018)

Ako postupovať pri poukázaní 2 % pre SPU v Nitre (2018)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Späť