Školenie Office 365

tl_files/download/dokumenty/Centrum IKT/Office365/office365.png

Združenie EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša univerzita, v spolupráci s MŠVVaŠ SR pozýva všetkých záujemcov na 2. časť školení k Office 365. Ide o školenia, ktorých prvá časť prebehla v decembri minulého roku. Budú to samostatné školenia nenadväzujúce na seba. Na školenia je nutné sa zaregistrovať (http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365_2/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=7). Viac informacií nájdete na adrese: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365_2/

Je možné sa prihlásiť aj na školenia na inej VŠ, do pozornosti dávame zamestnancom SPU najmä školenia na UKF.

Na SPU (miestnosť: AS-07 v CIT FEM) sa budú realizovať nasledovné školenia:

  • 11.9.2017
    • Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365
  • 12.9.2017
    • Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje
  • 13.9.2017
    • Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov Školiteľ: odborník z firmy Microsoft Slovakia

Viac informacií nájdete na www.eunis.sk- Pripravujeme, resp. v Oznamoch: Prihlasovanie sa na školenia Office 365.

Späť