Sieťové a informačné technológie SIT 2018

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Vás pozývajú na seminár, ktorý sa bude konať ako sekcia konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018, Nitra, 16. – 17. 5. 2018

Späť