Rubikova kocka na sto spôsobov

Na pôde SPU sa budú konať majstrovstvá Slovenska v skladaní špeciálnej Rubikovej  kocky, ktorú dokážu zložiť vidiaci aj nevidiaci. Zároveň sa uskutoční pokus o zápis najväčšej zbierky Rubikových kociek do Knihy slovenských rekordov. Ak si chcete vyskúšať svoju šikovnosť alebo byť pri zápise do knihy rekordov, môžete prísť vo štvrtok 23. novembra do posluchárne AS-31 na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

 

Späť