Premietanie filmov v rámci Agrofilmu na SPU

SPU v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU pozýva všetkých študentov, pedagógov i odborníkov z praxe na premietanie vybraných filmov  spojených s diskusiou v rámci 33. ročníka medzinárodného filmového festivalu
AGROFILM.

Premietanie bude prebiehať  3. 10.2017 (utorok) o 9.00 h v posluchárni AS-01 na FEM-SPU v Nitre a v dňoch 4. a 5. 10. 2017 v Kongresovom centre SPU v Nitre.

Bližšie info na: www.agrofilm.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

PROGRAM:

3. októbra, poslucháreň AS-01

4. októbra, Kongresové centrum SPU

5. októbra, Kongresové centrum SPU

Späť