Prednášky prof. Youling Xiong z University of Kentucky

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU vás pozýva na prednášky prof. Youling Xiong z University of Kentucky, Lexiongton, USA, ktoré sú súčasťou programu medzinárodnej konferencie Biotechnológie a kvalita surovín a potravín.

16. mája 2017 o 10,00 h v prednáškarni Z-02 a

17. mája 2017 o 14,00 h v priestoroch VC AgroBioTech na tému  How to succesfully publish your research findings in SCI journals?

Bližšie informácie

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za Organizačný výbor doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Späť