Pozvánka na prednášky v rámci letnej školy Viva la science

Vajíčko na vandrovke

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, Košice

14.8.2018, 10:00, poslucháreň A-03

Čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch “života“ embrya? Čaká chumáč buniek prechádzka riasinkovým sadom alebo strastiplné putovanie? Môže to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, nejako ovplyvniť jeho budúcnosť?

 

Ako usvedčiť vírus

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

17.8.2018, 9:00, poslucháreň A-03

Ako možno využiť moderné molekulárne metódy na detekciu vírusov na genetickej úrovni? Vie molekulárna biológia pomôcť pri rozvoji modernej epizootológie? Aké sú vlastnosti vírusových genómov?

Späť