Pozvánka na informačné dni k Výzve 2018 programu Erasmus+

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné dni k Výzve 2018 programu Erasmus+ dňa 24. októbra v Košiciach a 27.októbra v Bratislave. Informačné dni pre vysoké školy budú zamerané na centralizované aktivity programu (Budovanie kapacít, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Znalostné aliancie) a Kľúčovú akciu 2– Strategické partnerstvá. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme na informačné dni pozvať.

http://www.erasmusplus.sk/aktuality/2017/Pozvanka_info_dni_pre_VS.pdf

Späť