Pozvánka do expozície SPU na výstave Agrokomplex 2018

Vo štvrtok 16. augusta sa začína 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Srdečne vás pozývame do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v pavilóne M2, ktorú pripravuje Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Botanická záhrada SPU a Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou. Návštevníkom ponúkne informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblíži im činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstaví Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, zoznámi ich s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU a prostredníctvom videoprezentácií im priblíži život na univerzite.

V predajnom stánku na voľnej ploche za pavilónom M3 ponúkne Botanická záhrada SPU pestrý sortiment interiérových aj exteriérových rastlín. Okrem nákupu budú mať návštevníci možnosť poradiť sa s odborníkmi, prípadne sa inšpirovať ukážkami tvorivej práce zamestnancov BZ.

Ťahákom výstavy bude aj tento rok jedinečný interaktívny pavilón F s témou Inovujeme vidiek, na príprave ktorého sa už po siedmykrát podieľa aj naša univerzita. Zamestnanci a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre spolupracujú ako autori návrhov a ideového a grafického spracovania interaktívnych expozícií, náučných a ukážkových plôch a prvkov. Expozícia vznikla v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Na výstavnej ploche pred pavilónom C sa predstavia pracoviská Technickej fakulty. Súčasťou sprievodného programu budú jazdy zručnosti na traktore  pod vedením zamestnancov Oddelenia dopravnej výchovy a služieb TF SPU a inštruktorov autoškoly Akadémia.

Viac na https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2018/detail/aktuality/

 

Agroinštitút v Nitre, š.p., vás pozýva na odborné podujatia Okrúhle diskusné stoly a Krajský informačný deň

Okrúhle diskusné stoly v pavilóne M2 sa uskutočnia počas troch dní:

16. augusta o 14.30 h - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 - 2027

17. augusta o 14.00 h - Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch, verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

18. augusta o 12.00 h - Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov), verejná nahrávka pre RTS

Krajský informačný deň sa bude konať 17. augusta od 9.30 do 12.30 h v pavilóne K. Témou bude Pokrok v rokovaniach o budúcej SPP 2021 - 2027 a Aktuálne otázky v agrosektore.

 

Späť