Ponuka Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu).

Štipendiá sú vo výške 2 300 eur/semester + 1 500 eur/semester pre hosťujúcu organizáciu. Dátum uzávierky zberu prihlášok je 15. 3. 2018.

 

VSP je určený pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 až 4 semestre v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko,  Kosova), alebo v štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

 

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na našej webovej stránke https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/.

Späť