Platné výsledky volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018-2022

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 29.10.2018 potvrdil platnosť výsledkov volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018-2022 podľa súhrnnej Zápisnice z výsledku volieb do AS SPU v Nitre na volebné obdobie rokov 2018-2022.

Do AS SPU v Nitre boli za zamestnaneckú časť akademickej obce na nové funkčné obdobie 2018-2022 zvolení nasledujúci členovia:
1. doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
2. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
3. doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
4. doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
5. Ing. Marián Kováčik, PhD. 
6. doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
7. doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
8. prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
9. doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
10. doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
11. doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
12. doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
13. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
14. Ing. Andrej Tárník, PhD.
15. doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
16. Ing. Marián Tokár, PhD.
17. Ing. Juraj Tulík, PhD.
18. Mgr. Mária Urbanová
19. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. 
20. Mgr. Vladislav Valach
21. Ing. Danica Vraniaková 

Do AS SPU v Nitre boli za študentskú časť akademickej obce na nové funkčné obdobie 2018-2022 zvolení nasledujúci členovia:
1. Bc. Marek Banič
2. Ing. Marta Paula Bendelová
3. Ing. Dominika Čeryová
4. Ing. Mária Holovičová
5. Bc. Romana Janoušková
6. Ing. Vladimír Kišš
7. Ing. Ján Kovarovič
8. Ing. Ivana Lichnerová
9. Bc. Zuzana Lukáčiková 
10. Ing. Martin Manina
11. Ing. Ján Marek
12. Ing. Filip Tirpák 

Ing. Ivan Takáč, PhD.
predseda Centrálnej univerzitnej volebnej komisie SPU v Nitre

 
 

Späť