Patentovanie a licencovanie v LIFE-SCIENCES - prednáška

Centrum vedecko-technických informácií SR vás pozýva na prednášku RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD., na tému Patentovanie a licencovanie v LIFE-SCIENCES, ktorá sa uskutoční 27. marca 2019 od 17. 00 do 18.00 h v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8. Vstup zdarma po registrácii na bit.ly/LIFEUKBA2

 

Späť