Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva organizuje v dňoch 17. a 18. októbra 2018 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave významnú medzinárodnú konferenciu OECD s názvom Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore.

Cieľom konferencie je diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore.

Na podujatí sa zúčastnia renomovaní európski a svetoví odborníci z rôznych krajín sveta, ktorí sa zaoberajú otázkami riešenia rizík v agropotravinárskom sektore. Predstavia rôzne prístupy k riadeniu rizík v agropotravinárskom sektore. Medzi kľúčových prednášajúcich budú patriť: Phil Hogan, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Brusel, Belgicko), ministri krajín V4 a Rakúska, prof. Holger Meinke, riaditeľ Tasmánskeho poľnohospodárskeho inštitútu (Austrália), Dr. Thomas Worth, hlavný poistný matematik z Agentúry riadenia rizík (USA), prof. Milan Lapin, uznávaný odborník z Univerzity Komenského (Slovensko), Dr. Meinhard Breiling, TTL Centrum Viedeň (Rakúsko).

Registrácia do 15. septembra 2018.  Podrobné informácie: www.vuepp.sk/konferencia/

Späť