Sneh ako ekologický fenomén - medzinárodná konferencia

Organizátori podujatia: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská bioklimatologická spoločnosť, Česká bioklimatologická spoločnosť, Ústav vied o Zemi SAV, COST ES 1404

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 91904 Smolenice

Termín konania: 19. – 21. september 2017

Termín prihlásenia sa a zaslania názvu príspevku: 31.07.2017

Cieľ podujatia: Sneh je výrazný environmentálny faktor pôsobiaci na lokálnej, regionálnej aj globálnej úrovni. Ovplyvňuje prírodné procesy počas celého roka, ale aj fungovanie ľudskej spoločnosti v oblasti produkcie (poľnohospodárskej, lesnej), dopravy, rekreácie a ďalších hospodárskych oblastiach. Sneh a snehová pokrývka spadá medzi pravidelne merané veličiny v rámci štandardného monitorovania životného prostredia. Cieľom podujatia je prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti merania parametrov snehu a snehovej pokrývky, vplyvu snehu na procesy prebiehajúce v prírode a rôzne oblasti života spoločnosti. Podujatie rovnako ponúka priestor na prezentáciu výsledkov dlhodobých meraní, trendov a nadväzne na ich využitie v environmentálnom modelovaní v prospech rôznych zainteresovaných strán a celej spoločnosti.

Pre koho je podujatie určené: Medzinárodná konferencia je určená pre odbornú verejnosť pôsobiacu v oblasti vedy, výskumu, praxe ako aj vo vzdelávaní.

Možnosti výstupov: Abstrakty budú publikované v zborníku abstraktov, prijaté príspevky budú po recenzii zaslané na evaluáciu a indexáciu do  ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Reuters

 

Hlavné témy:

  • metódy detekcie snehu a snehovej pokrývky
  • sneh a klimatológia snehovej pokrývky
  • sneh vo vegetačnom cykle
  • sneh a vývin rastlín a živočíchov
  • sneh v bio-hydrologickom cykle (hydrofyzikálne vlastnosti snehu a snehovej pokrývky, zásoba vody v snehu)
  • sneh a prírodné riziká (lavíny, záplavy, snehové búrky, metelice, snehové kalamity, mráz, námraza a pod.)
  • zmena/variabilita klímy a jej vplyv na snehovú pokrývku
  • služby a adaptačné opatrenia na snehové udalosti
  • sneh a zimné rekreácie, turistika, vplyv klímy na zimnú turistiku

 

Kontaktná osoba: Ing. Mariana Eliašová, PhD., Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mariánska 10, Nitra.

telefónne číslo: 037 641 5614

web stránka konferencie: http://www.sbks.sk/smolenice2017.php

Späť