Medzinárodná konferencia o kvalite mäsa

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Kvalita mäsa zameranú na definovanie, tvorbu, produkciu, bezpečnosť, spracovanie a trh s mäsom požadovanej kvality. Budú prezentované najnovšie poznatky o tvorbe mäsa v súlade s požiadavkami trhu a racionálnej výživy ľudí, poznatky o inovácii v spracovaní a tvorbe sortimentu mäsových výrobkov a ich zdravotnou bezpečnosťou, ktorá sa uskutoční 1. - 2. júna 2017 v Kongresovom centre SPU. 
 

Prihláška

Program

Späť