Konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizujú 28. a 29. marca 2019 v Park hoteli v Piešťanoch šestnásty ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín. 

Podujatie je určené širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami. Viac na www.bezpecnostpotravin.sk

Späť