Doplňujúce pedagogické štúdium

Kancelária celoživotného vzdelávania SPU a Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU ponúka študentom denného štúdia možnosť absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré im poskytne kvalifikáciu učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách.

Štúdium je štvorsemestrálne v inžinierskom stupni štúdia. Vyplnenú prihlášku treba zaslať do 1. júla 2017 na sekretariát Centra  pedagogiky a psychologického poradenstva FEM,  SPU v Nitre, Štúrova 51, Nitra (budova knižnice).   

Školné: 150 €/semester (pre denných študentov).

Viac na http://www.uniag.sk/sk/doplnujuce-pedagogicke-studium/ http://www.fem.uniag.sk/sk/oznamy-cpp/

 

.

Späť