Dni otvorených dverí na fakultách SPU v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: 2. februára 2018 a 16. februára 2018 o 9.00 h a 11.00 h, poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: 9. februára 2018 a 16. marca 2018 o 10.00 h, poslucháreň CH, Tr. A. Hlinku 2

Fakulta ekonomiky a manažmentu: 19. januára 2018 a 2. februára 2018, poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, vstupy: 10.30 h a 13.00 h

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: 2. februára 2018 a 23. februára 2018, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, od 10.00 do 12.00 h

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: 26. januára 2018, pavilón FZKI, Tulipánová 7, od 10.00 h do 14.00 h. Viac o podujatí

Technická fakulta: 6. februára 2018, Galéria Mlyny, od 9.00 do 18.00 h a 15. februára 2018, pavilón MF, zasadačka 4. poschodie, o 9.00 a 11.00 h

Späť