Deň vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pozýva zamestnancov a študentov na Deň vedy VC ABT 2017. Podujatie na tému Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociálnovednej reflexii sa uskutoční 30. novembra 2017 od 13.00 h v priestoroch výskumného centra.

Odborní garanti a organizátori
Sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave
Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre

Program:

Privítanie účastníkov

Blokové prezentácie

I. Sociálny charakter poľnohospodárstva: podmienenosť organizovania vzťahov a konania - Jana Lindbloom (Sociologický ústav SAV)

Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v súčasnej rurálnej sociologii: reflexia tém XXVII. European Society for Rural Sociology Congress - Danka Moravčíková (KSV FEM SPU v Nitre)


II. Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana - Hana Kelblová (Ústav práva a humanitných věd PEF MENDELU Brno) - Pojem zeměpisná označení a jejich postavení v rámci práva duševního vlastnictví - Srovnáni s ochrannými známkami, užití v marketingu, Význam zeměpisných označení pro venkovské oblasti, zemědělství a ochrana spotrěbitele

Kvalita a bezpečnosť potravín – etické aspekty a regulácia Eva Pechočiaková-Svitačová (KSV FEM SPU v Nitre)

Diskusia

Záver

 

 

Späť