Deň vedy vo Výskumnom centre ABT

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pozýva zamestnancov a študentov 6. novembra 2018 o 13:00 h do Kongresovej sály VC ABT na Deň vedy VC ABT 2018

PROGRAM

13:00 –13:15 h
Privítanie účastníkov (doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.)
 
13:15 Blokové prezentácie:
13:15 –13:30 h
Výskumné centrum AgroBioTech ako nástroj a perspektíva pre vedecký rozvoj SPU a inovácie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
(doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., Mgr. Jana Bilčíková)
13:30 –14:00 h
Aplikačné možnosti a využitie integrálnych laboratórií Výskumného centra AgroBioTech
(RNDr. Hana Ďúranová, PhD., RNDr. Veronika Fialková, PhD., Dr. Ing. Miroslava Požgajová)
14:00 –14:30 h
Inštitucionalizácia transferu technológií na SPU v Nitre: stav a perspektívy
(doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.)
 

PLAGÁT

 

 

.

Späť