Deň kariéry SPU

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky  a ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU 2017, ktorý organizuje Kariérne centrum SPU v spolupráci s fakultami SPU v Nitre.

Ten tohtoročný sa bude konať 21. novembra v priestoroch spojovacej chodby medzi pavilónmi A, Z, T.

Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky zúčastnených spoločností na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a dva tematické workshopy pre študentov: Ako napísať CV, aby ste zaujali; Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali. Na workshopy je potrebné vopred sa registrovať  na http://mudrypes.sk/workshopy/

 

Workshopy pre študentov

Ako napísať CV, aby ste zaujali (9:00 - 10:30, zasadačka na prízemí pod aulou)

Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali (10:45 - 12:15, zasadačka na prízemí pod aulou)

 

 

 Harmonogram prezentácií

FEM

AIESEC Nitra - Global Talent & Entrepreneur - profesionálne stáže v zahraničí (10:30 - 10:45, poslucháreň S)

Johnson Controls International  - Čo na srdci, to na jazyku. Len to prefiltruj, prosím (workshop o efektívnej komunikácii, ktorá ti zabezpečí miesto v medzinárodnom finančnom centre) (12:20 - 13:20, poslucháreň S)

Deloitte - Nové trendy v audítorstve (13:30 - 14:00, poslucháreň S)

PWC Global  (14:10 - 14:40, poslucháreň S)

 

FAPZ

Ing. Marek Provazník - Reálna prax v poľnohospodárskej prvovýrobe skúsenosti, postrehy, otázky a odpovede (9:00 - 9:20 poslucháreň A-01)

Ing. Jozef Šnegoň, PhD. - Cesta od školy do praxe (9:20 - 9:40 poslucháreň A-01) 

Ing. Marian Čeleš - Inovácie v ochrane rastlín (9:40 - 10:00  poslucháreň A-01)

Ing. Peter Hozlár PhD.Výskumné a šľachtiteľské aktivity Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš Pstruša (10:00 -10:20, poslucháreň A-01)

Peter Gerhát - Ako finančne pomôcť začínajúcim farmárom (10:20 - 10:40, poslucháreň A-01)

 

TF

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (9:00 - 9:30, poslucháreň CH)

Muehlbauer Technologies, s. r. o. (9:30 - 10:00, poslucháreň CH)

SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o. (10:00 - 10:30, poslucháreň CH)

SCHAEFFLER Skalica, spol. s.r.o. (10:30 - 11:00, poslucháreň CH)

ZF Slovakia, a. s. (11:00 -11:30 poslucháreň CH)

ZKW Slovakia s. r. o. (11:30 - 12:00 poslucháreň CH)

ŠUPA, s. r. o. (12:00 - 12:30 poslucháreň CH)

 

FZKI

Danubius Fruct, s.r.o, (13:00 - 13:30 Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka)

KULLA SK  (13:30 - 14:00 Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka)

 

Späť