Cena Jána Bahýľa

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje v roku 2018 podujatie s názvom Cena Jána Bahýľa, ktorú udeľuje predseda úradu za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenia. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku. O cenu možno súťažiť na základe štatútu a predseda úradu ju udeľuje v troch kategóriách: stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami, individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov, vysoké školy a výskumné centrá. Ocenení získajú okrem medaily a diplomu aj finančnú prémiu. Prihlášky je možné zasielať do 31. júla 2018. Viac informácii o podujatí

Späť