Celoslovenská študentská konferencia Aplikované prírodné vedy

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vás pozýva na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorá bude konať 11. apríla 2018 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave.  

Uskutoční sa v piatich sekciách:

  • Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
  • Aplikovaná biológia a biotechnológie
  • Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
  • Odborná komunikácia v anglickom jazyku
  • Sekcia študentov doktorandského štúdia

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je umožniť študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky a predstaviť nové informácie získané v rámci vedeckej činnosti počas prípravy semestrálnych, záverečných a doktorandských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

V sekcii študentov doktorandského štúdia je povinný rokovací jazyk angličtina.

V rámci konferencie prebehne aj súťaž s  ocenením najlepších prezentovaných prác: 1. miesto – 100 €, 2. miesto – 80  €, 3. miesto – 60 €, 4. miesto – 40 €.

 

Pozvánka

Prihláška

Inštrukcie pre písanie príspevku

Späť