Blíži sa národné finále Falling Walls Lab Slovakia 2018

Pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2018

Online prihlasovanie je spustené!

Po úspešnom prvom ročníku na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí.

Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov sa môžu prihlásiť do národného finále Falling Walls Lab Slovakia 2018.

Online prihlasovanie je prístupné do 13. mája 2018.

Porota vyberie finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky 31. mája 2018 popoludní v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty. Prví traja získajú finančnú odmenu.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference 9. novembra 2018. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Cieľom Falling Walls Lab je podporiť inovatívne vedecké a podnikateľské vízie, rozvíjať nápady, inšpirácie a poznatky mladých výskumníkov a profesionálov z rôznych oblastí. Podujatie organizuje nadácia Falling Walls Foundation, v posledných rokoch sa konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov Falling Walls Lab po prvý krát zaradila aj Univerzita Komenského v Bratislave, spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami a ďalšími partnermi. V nadväznosti na veľký úspech a pozitívnu odozvu doma aj v zahraničí sa Falling Walls Lab Slovakia (FWLS)  znova koná aj v roku 2018. Záštitu nad podujatím prevzal záštitu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v tomto roku stala akademickým partnerom podujatia.

Organizátori Falling Walls Lab Slovakia 2018: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Učená spoločnosť SAV, SOVVA, DAAD, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline.

Akademickí partneri: Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Partneri: Slovnaft, CVTI SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Matador Group, SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, DB Biotech.

• Teaser video: https://www.youtube.com/watch?v=9CZhppM2Bk8
• Ďalšie informácie a online prihláška: http://www.falling-walls.com/lab
• Web Falling Walls Lab Slovakia: http://www.fwlslovakia.sk , https://uniba.sk/projekty/fwl

Oficiálny oznam

Poster

Späť