BIOREGIO: vydanie prvého Newslettra

V júni 2017 vydala Lahti University of Applied Sciences (Fínsko), koordinátor projektu BIOREGIO, prvý oficiálny „Newsletter“, ktorý mapuje doterajšie aktivity projektu BIOREGIO a prináša aj ďalšie dôležité informácie o aktivitách plánovaných na nasledujúce obdobie.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako partner projektu BIOREGIO, vydala aj regionálny newsletter, v ktorom nájdete súhrn doterajších aktivít, ktoré sa na SPU v Nitre v rámci tohto projektu realizovali.

Odporúčame vám navštíviť oficiálnu stránku projektu BIOREGIO a prihlásiť sa na odber newsletterov (Sign up for the BIOREGIO newsletter), ktoré budú vychádzať dvakrát ročne a budú prinášať všetky podstatné informácie o priebehu tohto projektu.

tl_files/download/dokumenty/KH2020/BIOREGIO materials/BIOREGIO logo.jpg

Späť