BIOREGIO: Správa o nástrojoch na prepojenie výsledkov výskumu a investorov v oblasti biologických materiálov

Výskum a inovácie zohrávajú zásadnú úlohu pri vývoji nových technológií na valorizáciu biologického odpadu. V tejto správe partneri projektu BIOREGIO preskúmali nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú partnerských regiónoch, a majú potenciál uľahčiť prenos výsledkov výskumu na priemyselných partnerov pôsobiacich v oblasti biologického odpadu a biologických materiálov.
Správa je súčasťou výmeny skúseností a osvedčených postupov a je inšpiráciou pri príprave akčných plánov na zlepšenie politických nástrojov v tejto oblasti.
Zhrnutie správy v slovenčine nájdete tu, kompletné znenie (v angličtine) je k dispozícii tu.

Späť