Albánsko – blízke a predsa neznáme

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a Alexander Moisiu University of Durres, Albánsko Vás pozývajú na sériu diskusií a prednášok o Albánsku, zameraných na socio-ekonomické, podnikateľské a marketingové prostredie, medzinárodné obchodné vzťahy, integračné procesy v Európe i turistiku.

Podujatie s názvom Albánsko – blízke a predsa neznáme sa uskutoční 23. novembra 2017 od 9:00 do 12:45 h v posluchárni S za účasti veľvyslankyne Albánskej republiky na Slovensku, J. E.  Enkeledy Mërkuriovej a veľvyslanca Slovenskej republiky v Tirane, J. E. Milana Cigánika.

Program

9:00 Privítanie na pôde FEM SPU v Nitre a otvorenie podujatia (prof. Elena Horská, dekanka FEM)

9:10 – 9:25 Príhovor veľvyslankyne Albánskej republiky na Slovensku, pani Enkeledy Mërkuriovej

9:25 – 9:40 Príhovor Veľvyslanca Slovenskej republiky v Albánsku, pána Milana Cigánika

9:40 – 10:30 prof. Elton Noti: Promoting the Investment Opportunities in Albania

10:30 – 10:50 Diskusia

10:50 – 11:00 Prestávka a prezentácia turistických možností

11:00 – 11:40 prof. Azeta Tartaraj: Marketing Orientation in SMEs: The Case of SMEs in Albania

11:40 – 12:30 Dr. Denada Lica : Offshores and Entry Mode: The Case of Albania

12:30 – 12:45 Diskusia a prezentácia turistických možností

12:45 Ukončenie programu, obed pre pozvaných hostí a exkurzia

Moderujú: prof. Dr. Ing. Elena Horská, doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

Podujatie je súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít 2017.

 

PLAGÁT

Späť